THYMESHIFT ELEKTRONIX

Thymeshift Elektronix är ett spännande och nytänkande band som arbetar med att kombinera och sudda ut gränser mellan traditionella/digitala/elektroniska instrument. Musiken vi skapar är influerad av bl.a rock, pop, jazz och världsmusik.

Vi arbetar i första hand med musikskapande i konsertworkshopform som riktar sig mot grundskolans alla årskurser samt även gymnasium/folkhögskola/ mm.
Vi har samarbetat med enskilda aktörer (skolor mm) och en mängd länsmusikorganisationer som t.ex Scenkonst Sörmland, Västmanlandsmusiken, Smålands Musik och Teater, Länsmusiken Stockholm, Scenkonst Västernorrland, Kultur i Väst m.fl.

Om vår konsertworkshop:

Improvisation inom musik kan ofta uppfattas som någonting svårgreppbart, men Thymeshift Elektronix jämför det med den slags improvisation vi ägnar oss åt varje dag, när vi pratar, lagar mat, går och handlar utan shoppinglista eller bara tar snabba beslut.

Thymeshift Elextronix gör precis detta, fast med sina instrument, och vi jobbar också mycket på att synka med varandra, lyssna in och vara samspelta i sin improvisation för att väcka både öron, känslor och nyfikenhet.

Är man förberedd på att lyssna på nånting som är annorlunda än det vi vanligtvis hör blir det lättare att ta emot det. Thymeshift Elektronix har öppna öron, och vill också öppna öronen på er som lyssnar. Vi plockar upp ljud som finns i rummet, ljud att experimentera med, förvränga och leka med, så att publiken på så sätt är delaktiga i det slutresultat som musiken utgör. Musiken faller inte inom någon speciell genre, associationerna är helt fria.
Med lekfullhet och fantasi skapar gruppen helt ny musik, och ni får vara med.

Vår utgångspunkt är att alla människor är kreativa, kan skapa sin egen musik och hitta ett uttryck. Vi har en stark tro på att musiken är en viktig del av vår identitetsutveckling och att kunskap om musik ökar elevens möjligheter att forma och delta i framtidens kulturliv.

Vi vill med vårt besök i skolorna visa på musikens möjligheter som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att erbjuda eleverna en interaktiv konsert som de är med och utformar tillsammans med oss.
Vi tror att vårt arbete med digitala verktyg kan stimulera elevens tilltro till sin egen förmåga att musicera och skapa ett intresse för att utveckla sin egen kreativitet. De kan även vara en stor hjälp i att kommunicera elevens egna musikaliska tankar och idéer då ingen förkunskap behövs.

Under vårt besök kommer vi att beröra följande punkter:
Improvisation med rytmer och toner – Eleven får använda sig av musikens traditionella byggstenar genom att improvisera med sin röst och med ljudskapande.

Rytm, dynamik och tonhöjd – Eleven uppmärksammas på starka/svaga ljud, låga/höga toner och långsamma/snabba rytmer.

Musikskapande/framförande – Eleverna skapar musiken själva tillsammans med oss och framförandet sker i stunden.

Digitala verktyg – Vi använder oss av surfplattor med tillhörande musikappar och demonstrerar olika sätt att jobba kreativt med dessa.

Målgrupp: F-åk 9
Deltagarantal: Klasser om 15-30 elever
Längd: 40-80 minuter enligt överenskommelse
Förkunskaper: Inga

Musiker

Johan Björklund – trummor, elektronik, Ipad
Thomas Backman – saxofon, klarinett, elektronik. Ipad
Carl Svensson – gitarr, elektronik, Ipad

Musikcentrum Väst