TRANSORGANIC EXPERIENCE

”Mellan tårarna hinner en mycket” bygger på gruppens diskussioner om solidaritet och maktlöshet, och tankar om varje människas kamp, i det privata och i det offentliga. Kan vrede omsättas till medmänsklighet? Vad kan en människa göra, och hur långt sträcker vi oss?”

Bakgrund

Medlemmarna träffades genom ett gemensamt intresse för performancekonst och började spela tillsammans i början av 2000-talet. Först i fria improvisationer i repetitionssalen men strax mötte gruppen sin publik på Atalante i Göteborg och Danstationen i Malmö. Så småningom växte önskan om att skapa en hel föreställning fram och den fria improvisationen fick stramare ramar; det lades en tydligare tematisk bakgrund och yttre faktorer som ljus och kostym både begränsade och berikade uttrycksmedlen. Resultatet blev föreställningen ”Play it again”.
Föreställningen bar underrubriken ”I afton dans på danspalats” och smekte ömt alla själar som nattetid vistas i danslokaler. Musiken, dansen och texten (projicerad på skärm bakom de agerande) rörde sig kring alla innerliga, aggressiva, oväntade och aldrig uppfyllda möten som äger rum i långa toalettköer, vid halvtomma bardiskar och på glittriga dansgolv runt om i världen. ”Play it again” spelades bland annat på Dansens Hus i Stockholm, Atalante i Göteborg och Vara Konserthus.

Föreställning nummer 2 kallades ”Television” och återigen var möten och kommunikation med som tema. I fokus står kort och gott: TV! Och kring televisionen som fenomen, både för individen och samhället kretsar gruppens alla uttryck. Transorganic Experience lånar friskt av televisionens enkelriktade kommunikation och maktspråk, ifrågasätter och låter sig manipuleras, förfäras och bedåras.
Television spelade på Atalante, Göteborg under våren 2008.

Medlemmar

Johan Björklund – slagverk, elektronik m.m
Luisa Denward – dans
Ebba Berg – text