THYMESHIFT UNITED 2.0 2021

Thymeshift United – ”United” (Anne Marte Eggen)
Johan Björklund – drums
Mats Eriksson – guitar
Anders Augustsson – guitar
Anne Marte Eggen – bass
Lisen Rylander Löve – saxophone
Malin Wättring – saxophone
Thomas Backman – saxophone
John Lönnmyr – keyboards

Recorded 2 October 2020 at Svenska Grammofonstudion, Gothenburg, Sweden by Kristofer Göransson.
Filmed and edited by Magnus Bergström.